Podpora za upravljavce mest in meščane

Platforma SmartCityPlatform povezuje vse ključne elemente uspešno upravljanega mesta.

Pametnemu županu omogoča upravljanje infrastrukturnega, socio-ekonomskega in tehnološkega razvoja mesta, merjenje in poročanje napredka v realnem času.


Crowd dialog Europe 2016

Tokrat pišemo o rastočem in vedno bolj uveljavljenem gibanju z ogromno potenciala, saj druži ljudi v množice, ki imajo moč uveljaviti svoj glas pred posamezniki, ki predstavljajo glas vlade in korporacij, – gre za »Crowd dialog« ali dialog množice.
VEČ O TEM »

Koprivnica z ISO 37120 certifikatom postavljena na zemljevid pametnih mest

ISO 37120 certifikat predstavlja indikatorje po katerih se določi raven kakovosti življenja v mestu. Za manjša mesta, kot je tudi Koprivnica, to predstavlja priložnost za dejansko primerjavo z drugimi večjimi mesti saj vsi sledijo že vnaprej določeni metodologiji in predpisanih zahtevam certifikata.
VEČ O TEM »


Koncept mest se že 2000 let ni spremenil.Prihajajoči
dogodki

26.
OKT 2016
Ljubljana, Slovenija
Razprave o različnih vidikih množičnega sodelovanja ljudi (crowdsourcing) v demokratičnem življenju in političnih odločitvah na nacionalni in evropski ravni.
9.
NOV 2016
Koper, Slovenija
Jesenski Urbani forum o upravljanju mest (TCM).
15.-17.
NOV 2016
Barcelona, Slovenija
Dogodek na temo pametnih mest v Barceloni.

Pretekli
dogodki

Ljubljana, Slovenija
Forum o zelenih mestih in pametni infrastrukturi.
6.-7.
OKT 2016
Ljubljana, Slovenija
SmartIScity, BTC in Libelium living lab projekt.
5.
OKT 2016
Bled, Slovenija
Vodilna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi. Strateški forum Bled zagotavlja razpravo na visoki ravni o pritiskih regionalnih in globalnih vprašanj.
5.-6.
SEP 2016

Pretekli
dogodki

Power to the people

PDF manifesto

PODPORA IN KOORDINACIJA DELA
SmartIS City